DSO: wat is het en waarom is DSO belangrijk?

door 22/10/2020Blog

DSO ofwel days sales outstanding is een ratio die aangeeft hoe snel klanten gemiddeld een factuur betalen bij aankopen die niet onmiddellijk bij aankoop hoeven te worden betaaldHet is het meest gebruikte meetinstrument in credit management en is belangrijk voor debiteurenbeheer. 

Wat is DSO? 

DSO staat voor days sales outstanding. De ratio wordt geeft aan hoeveel dagen klanten er gemiddeld over doen om hun factuur te betalen nadat ze de producten of diensten hebben ontvangen. Voor credit management is het een essentiële ratio, omdat het de gemiddelde betalingstermijn rapporteertHoe lager die ligt, hoe beter voor het bedrijf, want dat betekent dat het bedrijf sneller cash int. 

Hoe bereken je DSO? 

De algemene formule luidt: 

te innen betalingen in een periode

                                                                                                     x dagen in die periode

totaal verkopen op krediet in diezelfde periode

Het resultaat van die berekening is je DSO in dagen. Dit is het gemiddelde aantal dagen alvorens klanten hun rekening betalen. 

Je kan DSO berekenen op basis van verschillende periodes, zoals maandelijks, per kwartaal, semestrieel of jaarlijks. De meest gebruikte periode is een maandelijkse DSO.  

We illustreren dit met een voorbeeld van een maandelijkse DSO: 

Een bedrijf heeft in juni een gemiddelde van 950 000 EUR openstaande facturen en sluit diezelfde maand voor 1 000 000 EUR kredietaankopen af. De berekening geldt dan:  (950 000/1 000 000)*31 = 29 dagen 

Of dit resultaat goed of slecht is, hangt af van het type bedrijf en de betalingstermijn. Als het cijfer onder de betalingstermijn van een bedrijf zit, staat het bedrijf er goed voor. Een cijfer dat de betalingstermijn aanzienlijk overschrijdt, geeft aan dat er een probleem in credit management is. Het is ook interessant om dit cijfer te benchmarken met bedrijven uit de sector om te zien of jouw bedrijf in de goede richting gaat. 

Waarom is DSO belangrijk? 

DSO geeft inzicht in hoeveel dagen een bedrijf op de betaling van zijn klanten moet wachten. Het bepaalt zo ook mee de cash conversion cycle, namelijk hoe snel investeringen cash opbrengen. Voor het credit management team is DSO een belangrijk meetinstrument, omdat het een duidelijk beeld geeft van hoe goed het debiteurenbeheer is.  

Een veranderde ratio kan duiden op een gewijzigd verkoopbeleid, bijvoorbeeld als meer verkocht wordt aan klanten met minder kredietwaardigheid. Het bedrijf kan ook meer overeenkomsten met langere betaaltermijnen hebben afgesloten in een poging de verkoop op te krikken. 

Heeft het bedrijf een hoge DSO, dan is er een minder goede cashflow en dat beïnvloedt de liquiditeit negatief. Het bedrijf zal het moeilijker hebben om het nodige geld vrij te maken als verplichtingen onverwacht of versneld de kop op steken. De solvabiliteit op langere termijn lijdt er ook onder. 

Wil jij een lagere DSO?

Man met tablet bekijkt financiële berekeningen en DSO

Waar moet je op letten bij DSO? 

DSO kan soms een misleidend beeld geven van de gezondheid van een bedrijf. Aangezien je een gemiddelde berekent, moet je rekening houden met de valkuilen van gemiddeldes. Dat betekent dat uitschieters het gemiddelde resultaat zullen beïnvloedenAls de grootste klant van een bedrijf met een prima DSO van 20 dagen plots in financiële problemen komt, kan die DSO pijlsnel de lucht in schieten. Dan kan het bedrijf in de problemen komen om zijn betaalverplichtingen na te komen. 

Daarnaast kan de periode waarop de DSO berekend wordt misleidend zijn. Zo kom je tot een heel verschillend resultaat als je in plaats van rekening te houden met het gemiddelde van die maand (950 000 EUR in het voorbeeld hierboven) kijkt naar de openstaande facturen op het einde van de maand. Stel dat dat laatste neerkomt op 1 500 000 EUR in ons voorbeeld, komt DSO op 47 dagen in plaats van 29. 

Kortom, DSO mag niet de enige ratio zijn om de gezondheid van een bedrijf te bepalen. Ga voor een betrouwbaar beeld dus ook andere indicatoren na. 

Hoe kan je DSO verbeteren?

Het sales en finance departement hebben beide een rol om DSO aan te pakkenCredit managers in het bijzonder kunnen DSO op verschillende manieren verlagendenk bijvoorbeeld aan de volgende tips: 

  • Verfijn de kredietrisico-inschattingen van jouw klanten. Jouw klanten veranderen, dus ook het onderliggende kredietrisico. Zeker in snel veranderende tijden of crisis is het belangrijk het kredietbeleid snel bij te stellen. Data is daarbij jouw beste vriend.
  • Volg de klantbetalingen zelf nauwgezet opElke vertraagde dag vergroot het kredietrisico. Stuur niet alleen betaalherinneringen bij wanbetaling, maar overweeg ook preventieve herinneringen net voor de betaaldatum.  
  • Besteed de invordering van facturen die onbetaald blijven zo snel mogelijk uit aan experten. Bepaal vooraf het kritieke punt waarop u moet uitbesteden, zodat geen onnodige tijd verloren gaat.  

Helaas verloopt wanbetalingen innen vaak moeizaam en zijn de resultaten moeilijk op te volgen eenmaal het dossier bij een externe schuldinvorderaar zitLees hier hoe schuldvordering verloopt. Met een centraliserend platform als Virteo kunnen bedrijven dit proces vereenvoudigen, opvolgen en bijsturen waar nodig. Daarbij kunnen ze ook de ethische aanpak naar hun klanten toe mee bepalen.